ส่งหลักฐานโอนเงิน Infectious 10th
 1. ชื่อ-นามสกุล(*)
  Invalid Input
  ผู้เข้าร่วมประชุม
 2. E-mail(*)
  Invalid Input
 3. วันที่ที่ชำระเงิน dd/mm/yyyy, e.g. 25/05/2017(*)
  Invalid Input
 4. เวลาชำระเงิน 14:07:25(*)
  Invalid Input
 5. จำนวนเงินที่โอน
  Invalid Input
  บาท
 6. ระบุชื่อธนาคารที่ทำธุรกรรม
  Invalid Input
 7. รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

 8. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

  potted geranium 4.25 inch

  *หากต้องการให้ระบุชื่อผู้ลงทะเบีัยน ในใบเสร็จรับเงินโปรดระบุชื่อในช่อง Receipt Form

  potted geranium 4.25 inch

 9. โปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขประตัวผู้เสียภาษี อย่างเป็นทางการสำหรับพิมพ์ลงในใบเสร็จรับเงิน.

  - หากท่านต้องการระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในใบเสร็จรับเงินกรุณากรอกชื่อในช่องได้รับเงินจาก

 10. ได้รับเงินจาก/Receipt Form(*)
  Invalid Input
 11. ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ(*)
  Invalid Input
 12. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของหน่วยงาน
  Invalid Input
  000-0000-000-00-0
 13. Upload your payment slip (pdf or jpg file)(*)
  Invalid Input
 14. It might take a few seconds to get through after pressing Submit! Please be patient!