ส่งหลักฐานโอนเงิน 3rd Conference on Drug Quality (Encore)
 1. ชื่อ-นามสกุล(*)
  Invalid Input
  ผู้เข้าร่วมประชุม
 2. วันที่ที่ชำระเงิน dd/mm/yyyy, e.g. 25/05/2017(*)
  Invalid Input
 3. เวลาชำระเงิน 14:07:25(*)
  Invalid Input
 4. จำนวนเงินที่โอน
  Invalid Input
  บาท
 5. รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

 6. potted geranium 4.25 inch

  potted geranium 4.25 inch

 7. โปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขประตัวผู้เสียภาษี อย่างเป็นทางการสำหรับพิมพ์ลงในใบเสร็จรับเงิน.

  - หากท่านต้องการระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในใบเสร็จรับเงินกรุณากรอกชื่อในช่องได้รับเงินจาก

 8. ได้รับเงินจาก(*)
  Invalid Input
 9. ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ(*)
  Invalid Input
 10. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของหน่วยงาน(*)
  Invalid Input
  000-0000-000-00-0
 11. Upload your payment slip (pdf or jpg file)(*)
  Invalid Input